Kdo jsme


Jsme česko-německý manželský pár Pavel a Irene Neustupní. Máme šest dospělých dětí, 11 vnoučat a žijeme v Berlíně.
Pavel je rozený Čech a po selhání Pražského jara (1968) uprchl do Mnichova.
Irene je uprchlice z NDR.
Máme velké břímě pro smíření Čechů a sudetských Němců a působíme v této službě od roku 2002.
Impressum | Datenschutz