Služba smíření
chce přispět ke smíření Čechů a (sudetských) Němců
vzhledem k jejich specifické historii

Články a materiály k tématu smíření Čechů a Němců byly shromažďovány od r. 2002
na webové stránce www.go-east-mission.net.
V červnu 2017 byla pro toto téma založena nová webová stránka a všechny články k tomuto tématu sem byly přesunuty.
Impressum | Datenschutz